Doel van het Fonds

Financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek

Het Fonds biedt financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek, dat uitgevoerd wordt aan het hematologisch centrum van het AZ Sint-Jan ziekenhuis Brugge-Oostende AV. Doorgaans gaat het om innoverend onderzoek waarvoor te weinig financiële middelen beschikbaar zijn of vrijgemaakt worden door de overheid.

Jaarlijks selecteert en steunt het Fonds een 10-tal wetenschappelijke projecten voor een totaalbedrag van ongeveer 100.000 euro. De beoordeling gebeurt op basis van de wetenschappelijke waarde van het onderzoek, de haalbaarheid, het belang van het project in de ontplooiing van toekomstige wetenschappelijke activiteiten, en ten laatste maar minstens even belangrijk het potentieel van het onderzoek om betere diagnoses en/of behandelingen van patiënten met bloedziektes te realiseren.

Het Wetenschappelijk Fonds Hematologie is er van overtuigd dat het financieren van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek de enige manier is om de snelle medische vooruitgang op te volgen en zo patiënten betere kansen op genezing en behandelingsmogelijkheden te bieden.
 

Daarom ondersteunt het Fonds zowel fundamenteel als toegepast onderzoek naar:

  • nieuwe diagnosetechnieken;
  • innovatieve behandelingen en therapieën;
  • preventie;
  • de doeltreffendheid van geneesmiddelen;
  • nieuwe analyse en laboratoriumtesten;
  • de levenskwaliteit van patiënten die nieuwe behandelingen hebben ondergaan;Financiële steun voor patiënten

Naast de ondersteuning van onderzoek, financiert het Fonds ook patiënten die speciale en dure behandelingen, die slechts gedeeltelijk worden terugbetaald door de mutualiteit of overheid, ondergaan. Hierdoor krijgen deze patiënten toegang tot de nieuwste en meest doeltreffende behandelingsmethodes of geneesmiddelen.


Financiering van laboratorium apparatuur

Naargelang de noden koopt het Fonds ook hoogtechnologische toestellen aan voor het ziekenhuislaboratorium van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende. In de voorbije jaren schafte het Fonds apparatuur aan voor het uitvoeren van stamcel zuivering, een toestel voor het opsporen van genmutaties en een apparaat dat automatisch een scheiding uitvoert van de verschillende bloedceltypes.


Informeren en communiceren

Het Fonds staat eveneens in voor het publiceren en uiteenzetten van de resultaten uit het gefinancierd onderzoek. Via wetenschappelijke artikels, rapporten, lezingen en uiteenzettingen op congressen en bijeenkomsten worden de bevindingen uit de projecten naar de medische wereld en geïnteresseerden gecommuniceerd.

In de voorbije 20 jaar bracht het Fonds ruim 300 wetenschappelijke publicaties uit over de nieuwe technieken, geneesmiddelen, laboratoriumtesten en behandelingen die in het centrum werden onderzocht en toegepast.

Daarnaast biedt het Fonds ook meer algemene informatie voor het grote publiek via haar website en het verspreiden van brochures.

Wilt u de vzw Wetenschappelijk Fonds Hematologie met een gift steunen of hebt u vragen over onze activiteiten?

Bel ons op onderstaand telefoonnummer of contacteer ons via de volgende adressen: